Ексбит - индустриална автоматизация, PLC, SCADA, OPC, HMI
PLC, SCADA, OPC, HMI
Ексбит - индустриална автоматизация, PLC, SCADA, OPC, HMIБългарскиEnglish
  Начало
  Индустриална автоматизация
  Софтуер
  Клиенти - индустриална автоматизация, софтуер
  Партньори - индустриална автоматизация, софтуер
  Новини
  За нас
  Контакти - Ексбит, Стара Загора
  ЕКСБИТ ООД с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  
              НАЧАЛО
ЕКСБИТ
® ООД е дружество, създадено през 1990 година от водещи специалисти с голям експертен опит в индустриалната автоматизация, математическото моделиране и софтуера.

Предмет на дейност:

ИНЖЕНЕРИНГ В ИНДУСТРИАЛНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Разработка, проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производството. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи. Тестове и пускане в експлоатация. Обучение, поддръжка и ъпгрейд на системите.

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕРИНГ
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация електрооборудване ниско напрежение, електрозадвижвания, електро и сигнални инсталации за производствени предприятия. Индустриални нагревателни системи.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Разработка на идейни и работни проекти по части Електро, КИП, Автоматизация, полеви мрежи, PLC/SCADA базирани системи и Технологична част.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Системна интеграция и консултиране – програмируеми контролери, полеви мрежи, протоколни конвертори, OPC DA, HDA, AE сървъри, SCADA, обмен на OPC данни между системите за автоматизация и бази данни на системи за бизнес управление на предприятията - MES/ERP.
Обучение на персонал за поддръжка и оператори.
Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Ремонт и модернизиране на оборудване, хардуерен и софтуерен ъпгрейд.

ПРОИЗВОДСТВО
Силови и разпределителни табла ниско напрежение. Табла за електрозадвижване. Контролни табла с програмируеми контролери. Оборудване на командни зали. Гъвкави електронагревателни панели.

ДОСТАВКА НА ОБОУРУДВАНЕ
КИП прибори и изпълнителни механизми, вентили, активатори, сензори, контролни компоненти, PLC, HMI, отдалечени I/O, електрооборудване.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СИСТЕМЕН И ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Рецепти за комбинирани фуражи, дажби за хранене на животни, премикси