Exbit - индустриална автоматизация, софтуер, иновационни решения
БългарскиEnglish
  Начало
 
  Софтуер
  Клиенти - индустриална автоматизация, софтуер
  Партньори - индустриална автоматизация, софтуер
  Новини
  За нас
  Контакти - Ексбит, Стара Загора
  ЕКСБИТ ООД с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  
              ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
 


Интегрирана система за супервайзорно управление на завод за производство на спирт в Захарни Заводи Горна Оряховица. Визуализация и контрол на технологичните процеси, мениджмънт на алармите, архивиране на данни за състоянието на оборудването. Oптимизация на енергийните разходи и материалните потоци.

Система за централизиран мониторинг и контрол в електроцентрала Енел Марица изток 3. Интеграция, визуализация, анализ и архивиране на OPC данните от всички системи за управление. Мениджмънт на алармите и „First Out” функция. Предоставяне надежден централизиран достъп до OPC данните към системите за бизнес управление на централата.

Системи за електронно предаване на данни от измервателни устройства за акцизни стоки, към информационната система на Агенция Митници.

Системи за компенсиране на топлинните загуби. Поддържат постоянна температура в резервоари и тръбопроводи. Гъвкави електронагревателни панели, производство на
ЕКСБИТ®.

Системи за овлажняване на насипни материали и контрол на абсолютна влажност в поток с микровълнови сензори.

Електрооборудване и КИП на инсталации за съхранение и дозиране на течни глюкозо-фруктозни продукти.

Електрооборудване и КИП на инсталации за съхранение, изпаряване и дистрибуция на течни СО2, О2, N2, Ar2.

Инвестиционно проектиране и инженеринг на части Ел, КИП и Автоматизация на производствени предприятия.